Български (България)English (United Kingdom)
Видео презентация на феерична задача от Диян Костадинов

dkvideo   Това е видео представяне на задачата ми, която спечели 5та Награда на Олимпийския турнир 2012.

 

 

 

 

fairolymp

a) 1...a1Q! 2.a8B!! Q:a8(wK=rB) 3.rBf4 c1B! 4.b:a8R(bK=rQ)+! rQ:a8(wrB=rR)#

b) 1…a1R! 2.a8S!! R:a8(wK=rS) 3.rSb3 c1S! 4.b:a8Q(bK=rR)+! rR:a8(wrS=rQ)#

   White and black AUW, total of 6 captures and 8 different pieces on a8, corner to corner play, specific KoBul Kings and Madrasi strategy, pawns only position.

 

 

 

 

 

P1110623

KOBULCHESS.COM

САЙТ ЗА ШАХМАТНА КОМПОЗИЦИЯ

 Главен редактор:

Диян Костадинов

Помощник редактор:

Seetharaman Kalyan

Последни коментари