Български (България)English (United Kingdom)
KoBul Kings - Част 1

dkvideo(22.02.2014) Това е първа част на статията, която написах за фееричното условие KoBul Kings и беше публикувана в английското списание The Problemist през Януари 2014. Надявам се да ви хареса!
The Problemist, Януари 2014

KoBul Kings - Част 1

от ф.м. Диян Костадинов 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

            Идеята за създаването на това ново феерично условие ми хрумна в началото на 2010, когато разглеждах различните форми на феерични Царе и Царски фигури и породеният интерес към тях. Достигането на окончателната форма на условието беше процес с различни промени и модификации до началото на Световния конгрес по шахматна композиция на о-в Крит 2010, който беше добра възможност за представянето на условието (по това време аз го бях дефинирал като феерична Царска фигура - KoBul King). Реших да поставя началото на традиционен български турнир по време на конгресите, като го нарекох "Български Вино турнир", като по този начин популяризирам и разкошните традиционни вина, с които България може да се гордее. Темата на първия тематичен турнир беше именно "задачи с фееричното условие KoBul Kings". По време на конгреса изнесох и лекция посветена на условието.

            В днешно време KoBul Kings се превърна в много популярно условие, като вече има създадени около 150 задачи от този тип, публикувани в шахматни списания, сайтове и турнири по цял свят. Тези задачи могат да се тестват компютърно с програмите Popeye и WinChloe. Името KoBul (King) е съставено от „Ko” (Kostadinov) и „Bul” (Bulgaria).

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

            KoBul Kings - когато бъде взета фигура (не пешка) от собствения свят, то Царят моментално се превръща на Царска фигура от същия вид като взетата фигура (започва да се движи като нея, но продължава да има царски функции и може да бъде поставен под шах или матиран). Когато бъде взета пешка от собствения цвят, а Царят е във форма на някоя Царска фигура, то той отново преминава в нормалната си Царска форма.

Вземанията на фигура не са позволени, ако водят до шах на собствения Цар при трансформацията.

Рокада е възможна, само ако Царят е на оригиналното си първоначално поле и е в нормална Царска форма, като са спазени и останалите ортодоксални изисквания за рокада (Царят не трябва да е бил местен преди това, но може да е бил трансформиран). 

При комбинация с фееричното условие AntiCirce и бъде извършено вземане с Царя, то той се завръща на изходното поле според това във форма на каква фигура се намира.

Ако някои от използваните феерични термини не ви е ясен, то може да откриете определения в раздел "дефиниции" на сайта KoBulChess.com на следният директен линк: http://kobulchess.com/en/definitions/fairy-pieces-and-conditions.html 

 

НОТАЦИЯ

Най-лесната и разбираема нотация (изписване на ходовете) е както следва: “K” – King (Цар), “rB” – Royal Bishop (Царски Офицер), “rR” – Royal Rook (Царски Топ) и т.н. Така че при вземане на черен Офицер от страна на бял Топ (което трансформира черният Цар в Царски Офицер), то ходът се изписва по следният начин: 1.Rxc2(bK=rB) 

      1) Схема

            - В пример 1 черните не могат да правят рокада, защото техният Цар не е във формата на нормален Цар, а е като Царска фигура. Рокадата е възможна след: 1…c4 2.Rxc4(brB=K) 0-0+

            - Белият Топ не може да вземе черният Кон на g6 поради шах на собствения Цар от трансформирания черен Царски Кон: 1.Rxg6(brB=rS)?? self-check (illegal move)

            - Белият Цар може да вземе Коня на g6, защото това поле вече няма да се пази след трансформацията на черния Царски Офицер: 1.Kxg6(brB=rS)

            - Ето един възможен вариант за помощен мат: 1…Se7 2.Kxe7(brB=rS)#

            - Друг такъв възможен помощен мат е: 1…Se5 2.Rg6 Sf7 3.Kxf7(brB=rS)#, но ако белите опитат на пазят полето д6 със своя Топ от полето д4, то тогава това не би било мат, защото след 1…Se5 2.Rd4? Sf7 3.Kxf7(brB=rS)+ черните ще имат защитата 3…cxd4(wK=rR)!!, което трансформира белият Цар в Царски Топ и това предотвратява шаха.

 akk1

СТРУКТУРА НА СТАТИЯТА:

Статията е разделена на 4 глави:

- глава 1: Задачи без други феерични фигури или условия;

- глава 2: Задачи с други феерични условия;

- глава 3: Задачи с други феерични фигури;

- глава 4: Задачи с други феерични фигури и условия.

ПРИМЕРИ 

Глава 1: Задачи без други феерични фигури или условия

ДИРЕКТНИ ДВУХОДОВКИ

            Все още няма много създадени директни двуходовки с KoBul Kings, но съм сигурен, че са възможни много интересни и парадоксални механизми, които могат да се реализират. Ето един пример:

2) 1.Rf3? (zz), 1…Sxf3(wK=rR)!? a 2.Qc1# A, 1…Sxe2(wK=rB)!? b 2.rBe7# B,

1…Sh3 c 2.Bxb4(bK=rR)# C, 1…Sf~ 2.Rc6#, 1…Kd6 2.Rxf6(bK=rS)#, but 1…h3!

   1.Bf3! (zz) 1…Sxf3(wK=rB)!? a 2.rBe7# B, 1…Se2 b 2.Bxb4(bK=rR)# C,

1…Sxh3(wK=rR)!? c 2.Qc1# A, 1…Sf~ 2.Rc6#, 1…Kd6 2.Rxf6(bK=rS)

   Интересно използване на KoBul Kings за създаване на тема Lacny. Има също ефекти на черна корекция в ходовете на черният Кон.  

ПОМОЩНИ МАТОВЕ

            Жанра Помощни матове предоставя много добри възможности за съставяне на оригинални задачи с интересни тематични комплекси. Най-натурално изглежда представянето на различни видове Царски батареи, произвеждания, жертви и т.н.

3) a) 1.Be4 Ra5+ 2.Kf4 Rf5# [3.Kxf5(wK=rR)?? self-check]

    b) 1.rQd5 Ra3 2.rQh1 Rxh3(brQ=K)#

    c) 1.rRe8 Rf4 2.rRg8 Rf8# [3.rRxf8(wK=rR)?? self-check]

    d) 1.rBh2 Ra1 2.Rg3 Rh1# [3.Bxh1(wK=rR)?? self-check]

    e) 1.rSd3+ Ke2+ 2.rSb2 Rb4# [3.Rxb4(wK=rR)?? self-check]

   Изключителен таск представящ пълен комплект от пет Форсберг близнака във форма на миниатюра! 

4) 1.Qf6+ Sxf6(bK=rQ) 2.rQxe7(wK=rB) Sxh7(brQ=K)# (2…Sd7??)

    1.Qe5+ Sxe5(bK=rQ) 2.rQxd5(wK=rR) Sxf3(brQ=K)# (2…Sc6??)

Първоначално свързаният Кон става предна фигура на батареите, Ортогонална-диагонална транслация.

 akk2

ОБРАТНИ МАТОВЕ 

            В обратните матове с KoBul Kings трансформациите на Царете могат да доведат до интересни механизми с дефанзивни и офанзивни феерични ефекти.

5) a) 1.h6! Kf7 2.Re8 Kxe8(wK=rR) 3.Rd7 Kf8 4.Re7 Kg8#

    b) 1.Kh6! Ke7 2.Rg8 Kf7 3.Re6 Kxg8(wK=rR) 4.Rf6 Kg7#

Хамелеон ехо матове във форма Rex Solus и само 5 фигури на диаграмата! 

ПОМОЩНО-ОБРАТНИ МАТОВЕ 

           Този вид задачи набра изключителна популярност през последните години, а комбинацията с KoBul Kings е много интересна и обещаваща.

6) a)  1…Sd6! 2.Qa4+ Sxa4(wK=rQ) 3.rQxa4(bK=rS)+ Qxa5(wrQ=K)#

[3…Qxd4(wrQ=K)?? Impossible] [4.Kxa5(brS=rQ)?? illegal move - selfcheck]

    b)  1…Sb6! 2.Qc3+ Sxc3(wK=rQ) 3.rQxc3(bK=rS)+ Qxd4(wrQ=K)#

[3…Qxa5(wrQ=K)?? Impossible] [4.Kxd4(brS=rQ)?? illegal move - selfcheck]

Феерино представяне на тема Zajic в матовите картини, смесен  BiValve при първите ходове на черните, смяна на функциите на черните Коне, Ортогонална-диагонална транслация, Мередит и хубава феерична игра. 

7) a) 1.Sb3! Rd5!! 2.Bxd5(bK=rR) rRd1 3.Bxe4(brR=rB)+ rBxb3(wK=rS)# [4.rSxc3(brB=bK)?? self-check]

    b) 1.Sc4! Bd5!! 2.Rxd5[bK=rB] rBe4 3.Rxd1(brB=rR)+ rRxc4(wK=rS)# [4.rSxc3(brR=bK)?? self-check]

Бял Новотни на d5 комбиниран с двойни вземания на черните тематични фигури и образуване на батареи. Реципрочни ефекти в играта на 4 фигури (Rd8, Ba8, Rd1, Be4). Предварително закриване на линии от Ка5 с допълнителна цел - жертва на фигурата, правилни матове с тематични ефекти при матиращите ходове.

akk3

8) a) 1…d3 2.Qf1 gxf1S(wK=rQ) 3.exd3 Se3 4.rQxe3(bK=rS)+ Qxd3(wrQ=K)#  

[5.Kxd3(brS=rQ)?? selfcheck]

    b) 1…Qe6 2.Qh1+ gxh1B(wK=rQ) 3.e3 Bf3 4.rQxf3(bK=rB)+ Qxe3(wrQ=K)#   

[5.Kxe3(brB=rQ)?? selfcheck]

Жертви, слаби произвеждания, фееричен Zajic, Идеални матове, Миниатюра. 

СЕРИЙНИ ЗАДАЧИ

                Представената задача показва, че условието може да бъде използвано и в този тип задачи, но пълния потенциал на фееричните ефекти може да се забележи изцяло само при последния ход.

9) a) 1.d1S! 2.Sxb2(wrB=K)! [2.Sc3? 3.Sa4 4.Sb6 5.Sc8+ dxc8S(bK=rS)+ 6.rSc6!] 3.Sa4 4.Sb6 5.Sc8+ dxc8S(bK=rS)#! [6.rSxc8(wK=rS)?? selfcheck]

   b) 1.d1Q! 2.Qxe2(wrB=K)! [2.Qg1? 3.Qg4 4.Qc8 5.Qb8 cxb8Q(bK=rQ)+ 6.rQd7+!] 3.Qg4 4.Qc8 5.Qb8 cxb8Q(bK=rQ)#! [6.rQxb8(wK=rQ)?? selfcheck]

S-S и Q-Q свързани произвеждания, KoBul Kings ефекти.

ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ И РЕТРО ЗАДАЧИ 

     Уверен съм, че в този род задачи могат да се реализират много сложни и нестандартни идейни комплекси. С нетърпение очаквам да видя Ретро задачи, които използват анти-дуал мотиви или тематични опити със специфични KoBul Kings ефекти и опровержения. 

10) 1.h4 d5 2.h5 d4 3.h6 d3 4.hxg7 dxc2 5.d4 a5 6.Be3 c1Q 7.Qxc1(bK=rQ) rQa4 8.Rh6 b5 9.Rb6 Sh6 10.g8Q Bg7 11.b4 Qxg8(wK=rQ) 12.rQc3 Sd7 13.rQc6 Sf8 14.rQe8 axb4(rQ=K)15.Qc6 rQd1 16.a4 rQe1 17.axb5(rQ=K)

Tози PG показва вземания на 2 произведени Дами (по една от всяка страна) без дори да бъдат местени. Това не е възможно в ортодоксален PG! Двата Царя сменят своите първоначални полета.

 akk4

Глава 2: Задачи с други феерични условия 

Комбинацията на KoBul Kings с други феерчини условия предоставя много интересни ефекти и възможности.

MADRASI

11) a) 1...a1Q! 2.a8B!! Qxa8(wK=rB) 3.rBf4 c1B! 4.bxa8R(bK=rQ)+! rQxa8(wrB=rR)#

      b) 1…a1R! 2.a8S!! Rxa8(wK=rS) 3.rSb3 c1S! 4.bxa8Q(bK=rR)+! rRxa8(wrS=rQ)#

Бял и черен AUW, общо 6 вземания и 8 различни фигури играят на полето a8, игра от корнер на корнер, позиция само с пешки.

12) a) 1.f1R [f1B/S?] Ka7 [Kb7/Kc7?] 2.Rf3 exf3(bK=rR)#

      b) 1.f1B [f1S/R?] Kb7 [Kc7/Ka7?] 2.Bd3 cxd3(bK=rB)#

      c) 1.f1S [f1R/B?] Kc7 [Ka7/Kb7?] 2.Se3 dxe3(bK=rS)#

Много хубава задача с матове от белия Цар след трансформации и KoBul Kings/ Madrasi ефекти, три произвеждания и цикличен анти-дуал.

13) 1.Rd8 Rxc4(bK=rB) 2.Rxc8(wK=rB)+ rBe4==

      1.Bb3 Bxd7(bK=rR) 2.Bxa4(wK=rR)+ rRh6==

Реципрочни свързвания и вземания, диагонално/ортогонално ехо.

 akk5

TAKE & MAKE

14) 1.Se5 Kxc2-e4(bK=rB) 2.rBxc8-h8(wK=rR) rRxe5-d7(brB=rS)#

      1.Sd8 rKxa3-a5(bK=rR) 2.rRxc3-h8(wK=rB) rBxd8-e6(brR=rS)#

Образуване на бели Царски батареи, смяна на функциите и динамична игра, типично за T&M.

15) a) 1…Kb4 2.b1S Kxc4-a2(bK=rB) 3.rBe1 Kxb1-d2(brB=rS)#

      b) 1…Kb5 2.b1B Kxc4-c1(bK=rR) 3.rRh8 Kxb1-h7(brR=rB)#

Дурбар, слаби произвеждания, добри близнаци, правилни матове, миниатюра. 

 akk6

CIRCE

16) a) 1.Ba8! Rxc4(bK=rR) 2.rRa1 Rc1#  [rRxc1(wK=rR, wRa1)??]

      b) 1.Rc8! Bxe4(brK=rB) 2.rBh3 Bg2#  [rBxg2(wK=rB, wBf1)??]

Избягване на шахове, феерични матове, смяна на функциите. 

ANTI CIRCE

17) a) 1.c1S! Kxc1(bK=rS, wKe1) 2.rSxb7(wK=rR, brSg8) rRe8#

        b) 1.c1R! Kxc1(bK=rR, wKe1) 2.rRxd4(wK=rB, brRh8) rBc3#

Смяна на функциите на белите фигури, миниатюра.


Глава 3 и 4 ще бъдат разгледани в Част 2 на статията. 

За въпроси или коментари, може да използвате опцията за коментари под статията или имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови


Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/youcult/public_html/chessbul/templates/edenrock/s5_tab_show_ER.php on line 5

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/youcult/public_html/chessbul/templates/edenrock/s5_tab_show_ER.php on line 9

P1110623

KOBULCHESS.COM

САЙТ ЗА ШАХМАТНА КОМПОЗИЦИЯ

 Главен редактор:

Диян Костадинов

Помощник редактор:

Seetharaman Kalyan

Последни коментари