Български (България)English (United Kingdom)
Български успехи (Част 3)

trophy(13.10.2013) Това са избрани задачи на български композитори (гм Петко Петков, гм Венелин Алайков, мм Красимир Гандев, гм Диян Костадинов, Николай Белухов, Велко Александров и Иван Паскалев), които са спечелили отличия през последната година. Те са от вида Многоходовки, Обратни матове, Феерични и Ретро задачи. 


   Започваме обзора с няколко шедьовъра на най-титулуваният български шахматен композитор гм Петко Петков, като първите две от тях са част от участието му на последното Световно първенство, където той стана Световен шампион за 5-ти път!

(Ако използваните феерични фигури или условия не са ви познати, може да видите техните определения в раздел "Термини" на сайта, разположен в горната дясна част на лентата с бутони на екрана)

bgu1

1. a) 1…Rc4=wR А 2.Sf6=bS Nxc4-c1 B 3.Qxf6-h7+ Bxg6-g7#

    b) 1…Nc4=wN B 2.Sc5=bS Bxc4-b2 C 3.Qxc5-a4+ Rxb4-b5#

    c) 1…Bc4=wB  C 2.Sd6=bS Rxc4-e2 A 3.Qxd6-b5+ Nxa5-c6#

Изкючително богат тематичен комплекс: цикличен Зилахи, цикъл при ходовете на черните фигури на с4 AB-BC-CA, циклично образуване на черни батареи, различни жертви на Коня от е4 след промяна на цвета му, закриване на линии.

    2. 1…Rg2=wR 2.Rxg5-e7 Qd3=wQ! (2…Qd2=wQ?) 3.DGa8=bDG Kxf4-a5#

    1…Bh4=wB 2.Bxf2-h2 Qd2=wQ! (2…Qd3=wQ?) 3.DGa7=bDG Kxe6-a6#

Образуване на батареи, реципрочни ходове, тематични жертви на фигури, анти дуал.

    3. a) 1.VAb2 LOxb2-d1 2.PAh1 Qd7+ 3.Kxd7-h3+ LOxc8-h2#

        b) 1.PAb5 LOxb5-a6 2.VAa1 Qc7+ 3.Kxc7-c3+ LOxc8-b2#

Образуване на бели Царски анти-батареи, активни жертви на фигури, смяна на функците, динамична игра и специфични феерични матове.

 

bgu2

4. a) 1…Qxb7 2.Rb1 Qxb1 3.d8Q Qb8 4.Qd2+ Kxd2=

    b) 1…Bxd7 2.Ra4 Bxa4 3.c8Q Be8 4.Qg4+ Kxg4=

    c) 1…Bxc7 2.Ra5 Bxa5 3.b8Q Bxc3 4.Qg3+ Kxg3=

Циклична смяна на функциите на белите пешки, жертви на белия Топ, третична свръзка при патовите картини.

   5. a) 1.nNAg6! nPAxe4 2.nNc4!! nPAxc4#

       b) 1.nVAb7! nNAxe4 2.nVAc8!! nNAxc8#

       c) 1.nPAa4! nVAxe4 2.nPAa8!! nVAxa8#

Оригинални жертви за активизиране на неутралните фигури съчетано с тема Умнов и завръщания, образуване на батареи.

 6. Set: 1…VAc4 2.cRc1=cQ+ PAxc1#

     Sol: 1.cRh5=cQ PAc6 2.cQb5=cS+ Gxb5#

            1.cRh4=cQ Ge6 2.cQc =cS+ VAxc4#

Игра на черна третична батарея съчетано с различни жертви на белия Хамелеон и първоначална игра.

 

bgu3

 7. a) 1.Qf5+! Rxf5(Qa5)! 2.exf5(Rf1) Re1 3.f6+ Sxd4(Pd5)# [1…Rxf5(Qc5)?]

    b) 1.Qe5+! Bxe5(Qc5)! 2.dxe5(Bb2) Bc1 3.e6+ Sxe4(Pe5)# [1…Bxe5(Qa5)?]

Образуване на бели и черни батареи, активни жертви и отлично използване на фееричното условие. 

   8. 1.Bc4 DOe3 2.Be6 DOe7 3.Rd3 Ge5#

       1.Rxc3 DOd5 2.Rc6 DOb7 3.Gd4 Gd5#

       1.Rg3 DOd3 2.Rg6 DOh7 3.Bd3 Gf5#

Образуване на бели специфични анти-батареи и черни самоблокирания.

    9. 1.Sc5+? Sxc5 2.d3+ Sxd3 3.Sd2+ Sxd2!

    1.Re5+? Rxe5 2.Sg5+ Rxg5 3.f3+ Qxf3!

1.Ke7! (2.Bf5+ Kxd5 3.Be6+ Ke4 4.Bd5#)

1…Sc3 2.Sc5+ Sxc5 3.d3+ Sxd3 4.Sd2#

1…Qh3 2.Re5+ Rxe5 3.Sg5+ Rxg5 4.f3#

Многоходовка в логически стил на българския гросмайстор от близкото минало, който не успя да види приживе публикуваното миналата година класиране.


bgu4 

10. 1.Bc6?, 1…f4!, 1.Ba8?, 1…Ra1!

      1.Bb7! (2.Rd5+ Ke4 3.Rxd3+ Kxd3 4.Qxd2+ Bxd2#)

1…f4 2.Sg6+ Bxg6 3.Rf6+ (Rg6+?) Rd6 4.Qxf4+ Bxf4#

1…cxb3 2.Rb5+A Bxb5 3.Rg6+B (Rf6+?) Rd6 4.Qe3+ Bxe3#

(1…Be4 2.Rg6+B Rd6 3.Rb5+A Bd5 4.Qe3+ Bxe3#)

Максимална реализация на многостепенно откриване на линии при играта на черните фигури, три различни жертви на бялата Дама, три различни откривания на бялата батарея и три различни мата от черната батарея.

  11. Set: 1…Qh1 2.Qg5+ Kd4 3.Rf4+ Ke3 4.Rxf2+ Kd4 5.Se4+ Kd3 6.Rf3+ Be3#

Tries: 1.Sa4? (zz),1…Qh1 2.Bd4+ Kd2 3.Bxf2+ Kc1 4.Qc4+ Kd1(d2) 5.Qe2+ Kc1 6.Be3+ Bxe3#, 1…Qxh3!

1.Qd6? (zz),1…Qh1 2.Sd5+ Kd2 3.Rxf2+ Kd1 4.Rd2+ Kxd2 5.Qb4+ Kd1 6.Se3+ Bxe3#, 3…gxf2 4.Qf4+ Kd1 5.Se3+ Kd2 6.Qxf2+ B(R)xf2#, but 1…Qxh3!

Sol: 1.Bc2! (zz)

1…Qh1 2.Qg5+ Kd4 3.Rf4+ Ke3 4.Rxf2+ Kd4 5.Sab5+ Kc4 6.Rf4+ Bd4#

1…Qxh3 2.Qe5+ Kd2 3.Se4+ Ke3 4.Sxg3+ Kd2 5.Se4+ Ke3 6.Qg5+ Rxg5#

Образуане и игра по диагонал-ортогонал на бели и черни батареи, промяна отговора на белите, откриване на черни линии с пасивни анихилации, завръщания на бели фигури и отлична конструкция – само 14 фигури.

 12. a) 1...a1Q! 2.a8B!! Q:a8(wK=rB) 3.rBf4 c1B! 4.b:a8R(bK=rQ)+! rQ:a8(wrB=rR)#

      b) 1…a1R! 2.a8S!! R:a8(wK=rS) 3.rSb3 c1S! 4.b:a8Q(bK=rR)+! rR:a8(wrS=rQ)#

Бял и черен Алумвандлунг, общо 6 вземания и игра на 8 различни фигури на полето а8, специфична феерична игра и интересна позиция само с царе и пешки.

 

bgu5

13. a) 1.hnLEb1(wLE)+ Ka8! 2.LEb6+ hnNAg6(bNA)#

(3.NAh4?? – hnNA in black phase)  (3.LEh7?? closed line)

      b) 1.VA:e3(wVA) Kb7! 2.VAb6+ hnLEe4(bLE)#

(3.LEh7?? – hnLE in black phase)  (3.VAh6?? closed line)

      c) 1.hnNA:d2(wNA) Ka7! 2.NAb6+ hnVAf8(bVA)#

(3.VAh6?? – hnVA in black phase)  (3.NAh4?? closed line)

Циклична смяна на функциите на две групи с по три фигури, образуване на директни и индиректни бели анти-батареи, игра на китайска третична батарея, три различни хода от черния Цар, три различни бели фигури играят на полето б6.

 

Следващите две задачи са от вида „Ретро“ и са нов изключителен успех за най-младият български шахматен композитор Николай Белухов. Решението на задачите е дадено с коментара (на английски) на съдията на турнира McCracken.

14. The clear winner – the tandem operation of the Knights is awesome, and the play is free of other distractions. The most enjoyable problem to solve. The wB wants to go home, but he must first be relieved of shielding duty. bS volunteers for the job, but must keep his own K shielded along the way, with a little help from wS. The amusing result is that wS leads the bS up the diagonal, drops him off at f7, then returns down to b3.Solution: Retract: -1...Sa1-b3 -2.Sc4-a5+ (The only way to avoid retro-stalemate. The two Knights need to get past each other on a narrow staircase) -2…Sb3-a1 -3.Sb6-c4 Sa5-b3 -4.Sd5-b6+ Sc4-a5 -5.Sc7(f4)-d5 Sb6-c4 -6.Se6-c7(f4)+ Sd5-b6 -7.Sf4-e6 Sc7-d5 -8.Sd5-f4+ Se6-c7 (The wS now goes all the way back in order to make way for the wB) -9.Sb6-d5 Sd8-e6 -10.Sc4-b6+ Se6-d8 -11.Sa5-c4 Sd8-e6 -12.Sb3-a5+ (at least 22 successive Knight moves preceded the diagram position) c6 c5 -13.Bc4-f7 Sf7-d8+ -14.Bf1-c4 c7-c6 -15.e2-e3 e3xBd2 -16.B~-d2 and the position unlocks.

    15. The motivation of 4 of 5 shield changes is simply the fact that Black cannot remain idle – admirable! The wS is eventually going NE to unpromote. However, at the diagram, blackmust do something other than burn precious P tempi, so wS takes over the screening role. 'Foresightfully' black realizes that d5 must be reserved for a P, and a bS on c7 cannot escape without use of that square. bS was better placed on d7 and we must get him back there. This requires three more changes of role. Only now can wS go unpromote. A timely wS uncapture and fifth role change frees bS for good. Solution: Retract: -1.a7xRb8R+ Sc5-d7 -2.Sd7-e5+  Sd3-c5 -3.Bf7-g8 Sb4-d3 -4.d3-d4 Sd5-b4 -5.e2xPd3 Sc7-d5 -6.Se5-d7 Bg8-h7 -7.Sc4-e5 (Not -7.c2-c3? Bh7-g8 -8.Bg8-f7 f4-f3 -9.Sf7-e5 f5-f4 -10.Sh8-f7 d4-d3 -11.Bf7-g8 Bg8-h7 12.h7-h8S d5-d4 -13.h6-h7 h7xg6 and black is retro-stalemated) Bh7-g8 -8.Sa3-c4 Bg8-h7 9.Sb5-a3 Sd5-c7 -10.Sc7-b5+ Bh7-g8 -11.Bg8-f7 Se3-d5 -12.Bf7-g8 Sg4-e3 -13.Bg8-f7 Se5-g4 -14.Bf7-g8 Sd7-e5 -15.Sd5-c7 Bg8-h7 -16.Se3-d5 Bh7-g8 -17.Sc4-e3 Bg8-h7 -18.Se5-c4 Bh7-g8 - 19.Bg8-f7 f4-f3 -20.Sf7-e5 f5-f4 -21.Sh8-f7 d4-d3 -22.Bf7-g8 Bg8-h7 -23.h7-h8S d5-d4 -24.h6-h7 h7xSg6 -25.Se5-g6 Sc5-d7 -26.Sd7-e5+ and everything unlocks. 


bgu6

   16. 1.Qb7! (2.Sa5+ Kd4 + 3.Qd5 + Bxd5#)

1...Sxa3 2.Qb6! ~ 3.Qxc5+! Kxc5#

1...Bxa3 2.Sc8! ~ 3.Qxb5+! Kxb5 #

Обструкция на черните Кон и Офицер на полето а3.

   17. 1...dxe2 2.Qxg2+ Qxg2#, 1...exd5 2.Rxg2+ Qxg2#

1.Qe5(d6)? (2.Rxg2+ Qxg2#), 1…f3 2.Qxh2+ Qxh2#, 1...dxe2!

1.Rxe6? (2.Qxg2+ Qxg2#), 1...f3!  

   1.Be5! (zz)

1...dxe2 2.Qxg2+ Qxg2#, 1...f3 2.Bxh2+ Qxh2#, 1...exd5 2.Rxg2+ Qxg2#

Избор при играта на белите фигури, за да се поставят черните в цугцванг, смяна функциите на белите Дама и Топ.

   18. 1.Kg8 2.Kf8 3.Ke8 4.Kd8 5.Kc8 6.K:b7 7.Ka6 8.Ka5 9.Kb4 10.Kc3 11.Kd2  12.Ke1 13.Kf114.K:g1 15.Kf1 16.g1S 17.S:f3 18.Kg1 19.Kh1 20.Sg1 Sf2#

Мередит, черен минимал, слабо произвеждане, придвижване на черният Цар от единия ъгъл на диаграмата до другия, правилен мат. 

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови


Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/youcult/public_html/chessbul/templates/edenrock/s5_tab_show_ER.php on line 5

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/youcult/public_html/chessbul/templates/edenrock/s5_tab_show_ER.php on line 9

P1110623

KOBULCHESS.COM

САЙТ ЗА ШАХМАТНА КОМПОЗИЦИЯ

 Главен редактор:

Диян Костадинов

Помощник редактор:

Seetharaman Kalyan

Последни коментари