Български (България)English (United Kingdom)
Български успехи (Част 2)

trophy(18.06.2012) Това е втора част на статията "Български успехи", в която са представени нови наградени шахматни задачи от български композитори.

 

bu1

1)  a) 1…PAOh7 2.VAOa8! PAOb7 3.NAOe4+ Kd6#
3.PAOe4+?? невъзможно според правилата на Disparate

     b) 1…VAOf8 2.NAOc8! VAOd6 3.PAOe4+ Kd4#
3.VAOe4+?? невъзможно според правилата на Disparate

     c) 1…NAOd8 2.PAOa4! NAOb4 3.VAOe4+ Kd5#
3.NAOе4+?? невъзможно според правилата на Disparate

   В тази задача най-класният български шахматен композитор представя по отличен начин фееричното условие „Disparate” (Echecs Disparates) – което първоначално е въведено от Romeo Bedoni. Тъй като включената в шахматната програма WinChloe версия на условието не отговаря точно на дефиницията на Бедони, то преди 5 години чрез съвместните усилия на гм Петко Петков и английският композитор и програмист Stephen Emmerson се създава нова версия представена в програма Popeye. Именно тази "нова" версия на Disparate се смята за по-точна и по нея е организиран първият турнир на тази тема - Мемориал Бедони от сп. Phenix. Казано накратко при Disparate след като едната страна извърши ход с даден вид фигура, то другата страна на следващия ход не може да мести фигура от същия вид (например, ако белите играят Кон, то черните не могат да играят техен Кон при своя следващ ход). Тематичният комплекс на задачата е много богат: образуване на директни анти-батареи, критични ходове, откриване на линия, циклична смяна на функциите и специфична феерична игра при интересни близнаци с промяна вида на черните фигури.

   Разбира се тук трябва да се отбележат и фееричните задачи на гм Петко Петков, с които той спечели два от разделите на KoBulChess TT 2012 (можете да видите класирането тук: http://kobulchess.com/bg/Турнири/2011-08-09-14-01-35/97-kobulchess-award.html ).

 

2) 1.Re6? (цугцванг), но 1… a3!

   1.Rg5! (2.Sd6+ Kc5 3.S:a4+ B:a4#), 1...Bh2 2.Sc3+ Bf4 3.S:e2+ B:e2#

1...e1B 2.Sf6+ Bg4 3.Qb4+ B:b4#, 1...e1S 2.Sd2+ Bg4 3.Sf3+ S:f3#

   Хубава задача, която представя комбинация от игра на бяла батарея и трансформации на черна батарея след минорни произвеждания, което е реализирано многократно, но тук новия елемент е добавянето на още един тематичен вариант с игра на бялата и черната батарея, което превръща задачата във вида „Problem of the Future” 2x2.

  

3)  a) 1.Bh3!! K:h3 2.Bf2 Kg4/h4 3.Rf4+ Kh3 4.Bg1 g2#

     b) 1.Ba6!! Kg4! 2.Qf5+ Kh4 3.Qg6 Kh3 4.Qe4 R:f3 5.B:f1+ R:f1#

     c) 1.Qe7+! Kh5 2.Qh7+ Kg5 3.Rf5+ Kg4 4.Rf6+ Kg5 5.Qg6+ Kh4 6.Bf2! Q:f2

7.Qh6+ Kg3 8.Qh2+ Q:h2#

   Миниатюра с промени на черните фигури при близнаците - черни Пешка, Топ и Дама на полето g3.

 

bgdia2

   4) 1.Re5! (zz)

      1…B:c2 2.Sb3+ B:b3 3.Q:f4+ B:f4#, 1…B:d2 2.c3+ B:c3 3.Qd3+ B:d3#

      1…h:g1S 2.Qe3+ f:e3 3.Sf3+ S:f3#, 1…h:g1B 2.Bc5+ K:e5 3.Qc3+ Bd4#

       1.R:h1?, 1…B:c2!; 1.Ra(b)5?, 1…h:g1S!

     2x2 тематично свързани варианта: игра на черна полубатарея и откриване на линии след реципрочни бели жертви в първите 2 варианта и образуване на черни батареи след минорни произвеждания и Умнов (бял на е3 и черен на д4) в 3ти и 4ти вариант. Всички варианти са обединени с игра на бялата Дама на 4 различни полета.

 

     5) 1.Bg5! (zz)

     1…B~ 2.Rf2+ f:g5 3.R:e2+ S:e2#, 1…B:g4 2.R:g4+ f:g5 3.Rg3+ Sf3#

     1…a1S 2.Sd4+ Be4 3.Sc2+ S:c2#, 1…a1B 2.Rc4+ f:g5 3.Rc3+ B:c3#

     2x2 тематично свързани варианти: черна корекция и игра на бяла и черна батарея в първите 2 варианта и черни минорни произвеждания и игра на бели батареи в 3ти и 4ти вариант.

 

     6)  a) 1…h1LE! 2.NAe5 NAb2 3.LEc4+ g1NA#

(1…h1PA? 2.NAe5 NAb2 3.LEc4+ g1NA+ 4.PAh8!, or 2.VAc5 ~ 3.PAb4+ Ka2!)

          b) 1…h1PA! 2.VAc5 NAa2 3.PAb4+ g1VA#

(1…h1LE? 2.VAc5 NAa2 3.PAb4+ g1VA+ 3.LEh7!, or 2.NAe5 ~ 3.LEc4+ Kb2!)

     Образуване на 2 черни анти-батареи след 4 различни произвеждания (фееричен Аллумвандлунг) в комбинация с игра на бели анти-батареи, блокирания, смяна на функциите на 2 двойки бели фигури и тематични опити в двете фази. 

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

P1110623

KOBULCHESS.COM

САЙТ ЗА ШАХМАТНА КОМПОЗИЦИЯ

 Главен редактор:

Диян Костадинов

Помощник редактор:

Seetharaman Kalyan

Последни коментари